Mẫu tìm kiếm

Naiꞌ Lukas 2:21

Sin nakanab Riꞌana kruꞌuf naan, Naiꞌ Yesus

21Nahoniꞌ nrair neno faun on naan ate, sin naꞌheriꞌ Riꞌana kruꞌuf naan natuin kaꞌo Musa in atoran. Onaim in ainaf-amaf nakaanb Ee, ‘Naiꞌ Yesus’. Kanaf naan es reꞌ ameput naꞌko sonaf neno tunan natoon ee neu sin, oras In ainf ee ka naꞌaups Ee fa feꞌ.