Mẫu tìm kiếm

DYUNG 38:14-15

14-15Khyam khomh dah gohtoeu dvshot xiklyis khyam gos gas 7 gaiq dvkhyamh xing lha zains somh lom, phangh somh koeuq nghuot. 16Khyam goms shoq dah khyam gos dvnganh gas misyhwiq seh nghuot.

Ngochang Common Language Bible

© Bible Society of Myanmar 2010

More Info | Version Index