Mẫu tìm kiếm

Éxodo 5

Moisesampi, Aaronampejj faraonampiw parlapjje

1Moisesampi, Aaronampejj Faraonan ucar mantasinjja sapjjänwa:

—Israelan Tatitu Diosapajja aqham siwa: ‘Marcajjaru antutam wasararu sarjjapjjañapataqui, ucanwa nayaru cusisita yupaychapjjetani’ —sasa.

2Ucat faraonasti sänwa:

—¿Qhitisa Tatitojja, arup ist'añajjataquejja, uqhamarac israelitanacarus sarjjapjjañapataqui antutañajjataquejja? Janiw nayajj Tatiturojj uñt'cti, uca laycusti janiw antutquiristti israelitanacaru sarjjañapataquejja.

3Jupanacasti parlasipcaquïnwa:

—Hebreonacan Diosapawa nanacaru jicjjatapjjetu, uca laycusti nanacajj sarjjapjjäwa wasaranjama quimsür sararu, ucanwa nanacan Tatitu Diosajjarojja sacrificionac loktanipjjäjja. Jupasti capasaquiw nanacarojj mutuyapjjetaspa usumpi, jan ucajj espadampi jiwarayasina.

4Ucampis Egiptonquir reyejja sänwa:

—Moisés, Aarón, ¿cunatsa jumanacajj, jakenacarojj irnakasipquipana suyt'ayapjjta? ¡Jichhasti cuttjjapjjam ucatsti irnakasipcaquim!

5Ucat faraonajj sascaquïnwa:

—Aca marcansti israelitanacajj waliw mirantjje, ucampis jumanacajj ¡irnakañanacapatti suyt'ayapjjäta! —sasa.

6Faraonajj uca urpachawa jilïri lurayirinacarojj, uqhamarac tamanacaru apnaker jilïrinacarusa saraquïna, 7aqham sasa:

—Janiw jumanacajj israelitanacarojj jichhunaca nayrjama churcjjapjjätati adobenaca lurapjjañapataquejja, jan ucasti jupanaca sarapjjpan jichhunaca aptasiri. 8Ucampis mayipjjätawa kawkha adobenactejj jichhacama lurapqui ucatjja, janiw mayas menosäñapäquiti. Jupanacasti jayranacäpjjewa ucatwa jach'at arsusipjje: ‘Nanacajj sarjjapjjä Diosajjaru sacrificionac loktiri’ sasa. 9Jumanacasti, wali lurayapjjam uca jakenacaru, uqhama wali lurañanacampejja janiw ist'apcaniti jan wali c'ari arunacjja.

10Ucatsti jilïri lurayirinacampi, uqhamarac tamanac apnaker jilïrinacampejj sarjjasinjja israelitanacarojj sapjjänwa:

—Faraonajj ordenapjjetuwa, jichhajj janiw nanacajj jichhunac churcjjapjjämati. 11Jan ucasti jumanacaw sarapjjäta cawqhatsa jichhunac apthapisiri. Ucampisa kawkha adobtejj nayrajj lurapjjerïcta ucqhacpunwa lurasipcäta janiw menosäcaniti —sasa.

12Ucatsti israelitanacajja Egiptonjja take tokeruw sarapjjäna cebada ch'allpha t'unanaca thakeri, ucanaca jichhu lanti uchañataqui. 13Ucampis adobe lurayir munañani jilïrinacajj jariyapjjänwa: “Janc'aqui tucuyapjjam sapürutac churatäpcta uca lurañanacama, cunjämatejj jichhunaca churatäpcayäta ucqhajj lurapjjerïcayätajja uqhama” sasa. 14Uqhamarac jawk'apjjaraquïnwa, israelit tamanacat encargatäpqui uca lurayir jilïrinacarusa:

—¿Cunatsa jan phokhapjjta wasürusa ni jichhürusa kawkha adobenacatejj nayrajj lurapjjericäyäta uqhamjja? —sasa.

15Ucampis israelitanacan jilïrinacapajj faraonar quejasiriw sarapjjäna, ucatsti sapjjaraquïnwa:

—¿Cunatsa uqhama sirvirinacamar lurta? 16Sirvirinacamarojja janiw jichhunacsa churcjjapjjeti, ucampis waliraquiw jariyapjjaraquitu ‘Janc'aqui adobenac lurapjjam’ sasa, uqhamarac jawk'apjjaraquituwa; ucampis ¡juman jakenacamaw juchanïpjjejja! —sasa.

17Ucat faraonajj sänwa:

—Jumanacasti jayranacat sipansa wali jayranacäpjjtawa, ucatwa sapjjtajja: ‘Sarjjapjjä Tatitur sacrificionaca loktiri’ sasajja. 18¡Irnakeri sarapjjam! Jumanacarusti janiw jichhunac churapcätamti, ucampis kawkha adobtejj nayrajja catuyapjjericäyäta ucjracwa jichhajj catuyapjjaraquïta.

19Ucampis israelitanacan jilïrinacapajj waliw llacthapisipjjäna, sapüru adobe lurañanacamajj pachpaquïscaniw siri ist'asinjja. 20Ucat faraonampi parlaniwayasa mistunjjasinsti jiquisipjjaraquïnwa Moisesampi, uqhamarac Aaronampi cuna, jupanacasti suyascaraquitaynawa. 21Jupanacarusti sapjjänwa:

—Tatitusti jumanacarojj mutuypan cuntejj lurapcta uca uñjasinjja. Jumanacawa juchanïpjjtajja faraonampi, jilïri lurayirinacapampi uqhama nanacar uñisiñapataquejja. Uqhamarac jumanacaraquiw espadanacsa aptayapjjta nanacar jiwarayañapataquejja.

Moisesan Tatitur mayitapa

22Moisesasti Tatituruw mayïna:

—¡Dios Tata! ¿Cunatsa aca marcamaru jan wali lurta? ¿Cunatsa nayarus qhithanista? 23Cunapachattejj faraonampi sutimat parlir sarcta uca urutjja jupajj juc'ampiw marcamarojj t'akhesiyi, ucampis jumajj janiw cunsa lurctati khespiyañataquejja —sasa.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index