Mẫu tìm kiếm

Márɨko 4:40

40Zɨ́ Yésụ óyó komoné úku ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga gére née kɨ́dí, “Áyi, érésé ngịrị gɨ zɨ́ ꞌdi? Ṇgúṇgusé aka esé ledremá fú lá wá?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index