Mẫu tìm kiếm

Rutɨ 4:17

17Dəne madɨ Nawomi je əli ta lə ngon ka kɨn kɨ lo lo əi nə: «Nawomi ɨngə ngon kane.» Nɨngə ɨndəi tɔe nə Obədɨ. Obədɨ ə ojɨ Jəse, ə Jəse ojɨ Dabɨdɨ tɔ.