Mẫu tìm kiếm

Nau Tâm Mpơl 16

Pơh ơ̆ ngan mayh i ăn nau jêr

1Jêh ri gâp tăng nteh bŏr dŭt dăng ngăn bơh nhih jan brah ri, lah ma pơh nuyh tông păr nây: “Hăn hŏm, nkhŭt hŏm pơh ơ̆ ngan i geh nau Kôranh Brah tê̆ dôih nây ta neh ntu!”* 2Tông păr tŏl nguai hăn nkhŭt ngan păng nơm nây ta kơh ta neh ntu, jêh ri dâng lĕ bunuyh i geh nau mbên mpômpa (siŭm) dŭt janh nơh, ndrel ma yơk mbah ma rup păng nơh, geh nau sôt rhok ji dŭt hô ngăn.* 3Tông păr tŏl bar nkhŭt ngan păng nơm nây ta dak văch dak văr, jêh ri dak văch dak văr jêng mham tâm ban ma mham bunuyh lĕ khât, jêh ri dâng lĕ ndơ i rêh ta dak văch dak văr nây khât rŭng khât rchă lĕ phiao.* 4Tông păr tŏl pe nkhŭt ngan păng nơm nây ta dâng lĕ dak rlai, ta dâng lĕ tu dak, jêh ri dâng lĕ dak i nây jêng mham dadê.

5Jêh ri gâp tăng tông păr i kôranh ma dak lah:

“Ơ, Kôranh Brah, May gŭ rêh, May lĕ ơm gŭ rêh, May nơm kloh ueh.

May phat dôih ta nau dja sŏng ngăn,

6Yorlah phung bunuyh i May tê̆ dôih dja, khân păng lĕ nkhât lĕ nchai mham phung ƀon lan May nơm, ndrel ma phung bunuyh ntơyh nau ngơi May,

Kơt ndri aƀaơ dja May ăn khân păng nhêt mham,

Nsŭch đê̆ khân păng!”*

7Jêh ri gâp tăng nteh bŏr bơh nsưng jan brah lah kơt nđa:

“Ơ Kôranh Brah, May dŭt geh nau dơi ma dâng lĕ ntil ndơ,

Di ngăn, sŏng ngăn, dâng lĕ nau May phat dôih!”*

8Tông păr tŏl puăn nkhŭt ngan păng nơm ta nar, jêh ri nar geh nau dăng, jan ăn bunuyh dôh djeh ngăn yor ma dôh hô ir. 9Dâng lĕ bunuyh dô rhok yor ma dôh hô ir ngăn, yơn ma khân păng mâu ôh rgâl lơi nuih n'hâm djơh, mâu ôh rnê nau chrêk lơp Kôranh Brah, khân păng rak thăm Kôranh Brah i geh nau dơi ma dâng lĕ nau jêr i nây.* 10Tông păr tŏl prăm nkhŭt ngan păng nơm ta rnơl kađăch mpômpa (siŭm) dŭt janh nây, jêh ri bri dak i păng mât uănh jêng ngo. Dâng lĕ bunuyh leo băl kăp mpiăt khân păng nơm, yor ma nau rêh rnhăl hô ir hô ar ngăn.* 11Khân păng leo băl rak thăm Kôranh Brah i gŭ ta kalơ trôk, yor ma rêh rnhăl hô ir, ndrel ma sôt rhok ta săk khân păng nơm. Lĕ dah nây hơyh geh nau rêh rnhăl, yơn ma hôm e ma khân păng mâu rgâl lơi nuih n'hâm djơh mâu bah jan djơh.

12Tông păr tŏl prao nkhŭt ngan păng nơm ta dak rlai kuŏng, jêng dak rlai Ơprat, jêh ri dak rlai Ơprat suăt lĕ phiao, gay ma geh trong ăn ma mpôl kađăch tă bơh lôh nar hăn.* 13Jêh ri gâp say pe huêng brah djơh tâm ban ma kât, nguai lôh bơh mbung bêh nhŭk nhăk, nguai lôh bơh mbung mpômpa (siŭm) i dŭt janh nây, nguai jât lôh bơh mbung bunuyh ntơyh nklă nau ngơi Kôranh Brah+ ,* 14dâng lĕ huêng i nây jêng huêng brah djơh. Khân păng jan nau gĭt mbên êng êng ngăn, nđâp ma hăn ta mpôl kađăch lam neh ntu, gay ma rgum mpôl kađăch i nây ăn tâm lơh ta nar i dŭt kuŏng ngăn jêng nar Kôranh Brah phat dôih, Kôranh Brah i dŭt geh nau dơi ma dâng lĕ ntil ndơ.* 15- Brah Yêsu lah: “Lŏng Gâp văch bu mâu ôh gĭt moh mong, tâm ban ma bu mâu ôh gĭt moh mong bunuyh hăn ntŭng! Ueh maak ngăn ma bu moh i hôm gŭ rngeh njrăng săk hôm nsing nâp, khân păng tâm ban ma geh bok n'gut ao nsoh nkrum săk jăn khân păng, mâu ôh gŭ lahôk ăn bu say nau đit prêng!” -* 16Jêh ri huêng djơh i nây rgum dâng lĕ mpôl kađăch i nây ăn gŭ du ntŭk, ta nau ngơi Hêbrơ lah ntŭk i nây: ‘Harmakêđôn’.

17Tông păr tŏl pơh nkhŭt ngan păng nơm ta trôk, jêh ri geh nteh bŏr dŭt dăng bơh rnơl kađăch ta trôm nhih jan brah ma Kôranh Brah, lah kơt nđa: “Lĕ jêh lĕ phiao hơi!” 18Nôk nây geh lơp nglayh, geh nteh ntŏr mih, nđâp ma geh nglayh, ndrel ma geh n'găr neh ntu dŭt hô ngăn, mâu ôh prot geh n'gơ neh ntu kơt nây ntơm bơh geh bunuyh ta neh ntu. 19Ƀon Ƀaƀilôn i dŭt kuŏng lĕ tâm nkhah jêng pe ơ̆, lŏng dâng lĕ ƀon dâng lĕ bri dak rlŏm. Nôk nây Kôranh Brah hôm kah gĭt ma ƀon Ƀaƀilôn, Păng tê̆ dôih ma ƀon i nây ăn bunuyh ta ƀon i nây tâm ban ma nhêt nhŭl ndrănh play yŭng yar ƀon ta kchok i Păng dŭt ji nuih tê̆ dôih.* 20Jêh ri dâng lĕ gôl dak roh lĕ phiao, dâng lĕ yôk bu uănh mâu hôm say jât ôh. 21Geh pler dŭt kuŏng kuŏng tŭp bơh kalơ trôk ta phung bunuyh, pler nguay nguay jŏk klăp lah 30 kilôgram. Jêh ri khân păng rak thăm Kôranh Brah, yor ma nau jêr ma pler i nây, ăn geh nau rêh rnhăl i nây dŭt hô ngăn.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index