Mẫu tìm kiếm

Mateo 20:16

16Tema eenitatsi etawori iroñaaka, iri ñagairone rimpoiyetai. Tzimatsi impoiyetatsi iroñaaka, iri ñagairone retaiyaawo.”