Mẫu tìm kiếm

Luk 3:29

29Er e tamanen e Josua.

Josua e tamanen e Elieser.

Elieser e tamanen e Jorim.

Jorim e tamanen e Matat.

Matat e tamanen e Livai.