Mẫu tìm kiếm

San Lucas 20:15

15Hane xi cavaxëxin cha cha tsëhë nangui jan matsejen ne, sehe catsiquehen cha.

’Xi má nuju matsejen ne, ¿mé sahmi nai rë xitjë jan cojo cha xi cuacun fahacuenda jan?