Mẫu tìm kiếm

Nok 11:5

5Tu xe hãm'ãktux, nũy Topa yõg hãpxopmã'ax yũmmũgã', nũy tikmũ'ũn kuxa teknõg hok 'ãktux, hu:

—'Ãmnĩy kote 'ĩhã 'ãmõg'ax 'ãxape pet hah, tu mõktu xupep, nũy ta tu' xak, hu: “Hãpxop hak nũn, 'õgnũ 'ĩhã tu' hõm,

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index