Mẫu tìm kiếm

1 โครินธ์ 13:3

3เถิงแม้​ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​หื้อ​สิ่ง​ของ​ตึงหมด​ตี้​ข้าพเจ้า​มี​กับ​คน​ตุ๊ก​คน​ยาก กาว่า​ยอม​สละ​ตั๋ว​หื้อ​เอา​ไป​เผา​ไฟ​เหีย แต่​ถ้า​บ่มี​ความ​ฮัก มัน​ก็​บ่มี​ประโยชน์​อะหยัง​กับ​ข้าพเจ้า​เลย