Mẫu tìm kiếm

1 โครินธ์ 4:7

7ใผ​ยก​ต้าน​หื้อ​ดี​เหลือ​คน​อื่น มี​อะหยัง​พ่อง​ตี้​ต้าน​บ่ได้ฮับ​มา​จาก​พระเจ้า ถ้า​ต้าน​ได้ฮับ​กู้​สิ่ง​มา​จาก​พระเจ้า​แล้ว เป๋น​จาใด​ต้าน​อวด​เหมือน​กับ​ว่า​ต้าน​เซาะ​มา​ได้​คน​เดียว