Mẫu tìm kiếm

ลูก๋า 11:42

42“ความ​ฉิบหาย​ก็​จะ​เกิด​กับ​หมู่​ฟาริสี​ย้อน​หมู่​เจ้า​ถวาย​สิบลด​จาก​หอมด่วน ขมิ้น กับ​หมู่​เครื่องเทศ แต่​บ่สนใจ๋​ความ​ยุติธรรม​กับ​ความ​ฮัก​ต่อ​พระเจ้า ก๋าน​ถวาย​สิบลด​เจ้า​ก็​ควร​เยียะ​อยู่ แต่​บ่ดี​ละ​สิ่ง​สำคัญ​หมู่​นั้น​ตวย