Mẫu tìm kiếm

มัทธิว 17:4

4เปโตร​อู้​กับ​พระเยซู​ว่า “พระองค์​เจ้า​ข้า เป๋น​สิ่ง​ดี​แต๊ๆ ตี้​หมู่​เฮา​ได้​มา​อยู่​ตี้​นี่ ถ้า​พระองค์​ต้องก๋าน หมู่​เฮา​จะ​แป๋ง​ตูบ​ไว้​สาม​หลัง​หื้อ​พระองค์ โมเสส กับ​เอลียาห์​คน​ละ​หลัง”