Mẫu tìm kiếm

Mak 10:22

22Yesu meni ago senu nu tuma gosuna-gasuna wero kotumu-katumu inoise doro bamunua. Awa nera kota, wau moni nuso witai.