Mẫu tìm kiếm

กันดารวิถี 10

แตร​เงิน

1แล้ว​พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​ว่า 2“จง​ทำ​แตร​เงิน​สอง​คัน​ให้​ตัว​เจ้า​เอง ให้​ทำ​โดย​การ​ใช้​ค้อน​ทุบ เจ้า​จง​ใช้​แตร​นั้น​เรียก​ชุม‍ชน​ให้​มา​ชุม‌นุม​กัน และ​ใช้​รื้อ​ย้าย​ค่าย​ออก​เดิน 3เมื่อ​เป่า​แตร​ทั้ง‍สอง ก็​ให้​ชุม‍ชน​ทั้ง‍หมด​มา​ประ‌ชุม​กับ​เจ้า​ตรง​ทาง​เข้า​เต็นท์‍นัด‍พบ 4แต่​ถ้า​เป่า​แตร​คัน​เดียว ก็​ให้​บรร‌ดา​ผู้‍นำ​คือ​หัว‍หน้า​กอง​พัน​ของ​อิสรา‌เอล​มา​ประ‌ชุม​กับ​เจ้า 5แต่​เมื่อ​เจ้า​เป่า​สัญญาณ​แตร‍ปลุก ก็​ให้​ค่าย​ต่างๆ ที่​ตั้ง​อยู่​ด้าน‍ตะ‌วัน‍ออก​ยก​ออก​เดิน​ทาง 6เมื่อ​เป่า​สัญญาณ​แตร‍ปลุก​ครั้ง‍ที่​สอง ให้​บรร‌ดา​ค่าย​ที่​อยู่​ด้าน‍ใต้​ยก​ออก​เดิน​ทาง เมื่อ​จะ​ยก​ออก​เดิน​ทาง​ก็​ให้​เป่า​สัญญาณ​แตร‍ปลุก 7แต่​เมื่อ​จะ​ให้​ชุม‍ชน​มา​ประ‌ชุม​พร้อม​กัน ก็​จง​เป่า​แตร​แต่​อย่า​ทำ​เสียง​สัญญาณ​ปลุก 8ให้​ลูกๆ ของ​อา‌โรน​คือ​ปุ‌โร‌หิต​เป็น​คน​เป่า​แตร แตร​นี้​จะ​เป็น​กฎ‍เกณฑ์​ถาวร​ตลอด‍ชั่ว‍ชาติ‍พันธุ์​ของ​เจ้า 9และ​เมื่อ​เจ้า‍ทั้ง‍หลาย​จะ​ไป​ทำ​สง‌คราม​กับ​ศัตรู​ที่​มา​บีบ‍บัง‍คับ​พวก‍เจ้า​ใน​แผ่น‍ดิน​ของ​เจ้า ก็​ให้​เป่า​แตร​ทำ​เสียง​สัญญาณ​ปลุก เพื่อ​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​เจ้า​จะ​ทรง​ระลึก‍ถึง​พวก‍เจ้า และ​ช่วย​ให้​พ้น​จาก​ศัตรู​ของ​เจ้า 10ใน​วัน‍ที่​เจ้า‍ทั้ง‍หลาย​มี​ความ​ยินดี​ใน​งาน​เทศ‌กาล​เลี้ยง​และ​ใน​วัน​ต้น‍เดือน​ของ​เจ้า เจ้า​จง​เป่า​แตร​เหนือ​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว​และ​เหนือ​เครื่อง‍บูชา​ที่​เป็น​ศานติ‍บูชา ซึ่ง​จะ​ทำ‍ให้​พระ‍เจ้า​ของ​เจ้า​ระลึก‍ถึง​พวก‍เจ้า​เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​พระ‍องค์ เรา​คือ​ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​พวก‍เจ้า”

การ​เดิน‍ทาง​ออก​จาก​ภูเขา​ซี‌นาย

11ใน​วัน‍ที่​ยี่‍สิบ​เดือน​ที่​สอง​ปี​ที่​สอง เมฆ​นั้น​ถูก​ยก​ขึ้น​จาก​พลับ‌พลา​แห่ง​สักขี‍พยาน 12คน​อิสรา‌เอล​ก็​ยก​ออก​เดิน​ทาง​เป็น​ระยะๆ จาก​ถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดาร​ซี‌นาย และ​เมฆ​นั้น​มา​หยุด​อยู่​ที่​ถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดาร​ปา‌ราน 13เขา‍ทั้ง‍หลาย​ได้​ยก​ออก​เดิน​ทาง​เป็น​ครั้ง‍แรก​ตาม​พระ‍ดำรัส​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ที่​ตรัส​ผ่าน​โม‌เสส

14ธง​ค่าย​ของ​พงศ์‍พันธุ์​ยู‌ดาห์​ออก​เดิน​ทาง​เป็น​กองๆ ไป​ก่อน มี​นา‌โชน​บุตร​อัม‌มี‌นา‌ดับ​เป็น​ผู้‍นำ​ทุกๆ กอง 15นา‌ธัน‌เอล​บุตร​ศุ‌อาร์​เป็น​ผู้‍นำ​ทุกๆ กอง​ของ​พงศ์‍พันธุ์​เผ่า​อิส‌สา‌คาร์ 16และ​เอ‌ลี‌อับ​บุตร​เฮ‌โลน​เป็น​ผู้‍นำ​ทุกๆ กอง​ของ​เผ่า​เศ‌บู‌ลุน

17จาก​นั้น​พลับ‌พลา​จะ​ถูก​รื้อ‍ลง แล้ว​บุตร​ทั้ง‍หลาย​ของ​เกอร์‌โชน และ​ของ​เม‌รา‌รี​ผู้​แบก​หาม​พลับ‌พลา​นั้น​จะ​ยก​ออก​เดิน​ทาง

18แล้ว​ธง​ค่าย​ของ​คน​รู‌เบน​จะ​ออก​เดิน​ทาง​เป็น​กองๆ เอ‌ลี‌ซูร์​บุตร​เช‌เด‌เออร์​เป็น​ผู้‍นำ​ทุกๆ กอง 19เช‌ลู‌มิ‌เอล​บุตร​ศุ‌ริ‌ชัด‌ดัย​เป็น​ผู้‍นำ​ทุกๆ กอง​ของ​พงศ์‍พันธุ์​เผ่า​สิ‌เม‌โอน 20เอ‌ลี‌ยา‌สาฟ​บุตร​เด‌อู‌เอล​เป็น​ผู้‍นำ​ทุกๆ กอง​ของ​พงศ์‍พันธุ์​เผ่า​กาด 21แล้ว​คน​โค‌ฮาท​จะ​หาม​สิ่ง​บริ‌สุทธิ์​ต่างๆ และ​ยก​ออก​เดิน​ทาง เขา​จะ​ต้อง​ตั้ง​พลับ‌พลา​ให้​เสร็จ​ก่อน​ที่​พวก‍นี้​จะ​ไป​ถึง

22แล้ว​ธง​ค่าย​ของ​พงศ์‍พันธุ์​เอฟ‌รา‌อิม​จะ​ออก​เดิน​ทาง​เป็น​กองๆ เอ‌ลี‌ชา‌มา​บุตร​อัม‌มี‌ฮูด​เป็น​ผู้‍นำ​ของ​ทุกๆ กอง 23กา‌มา‌ลิ‌เอล​บุตร​เป‌ดา‌ซูร์​เป็น​ผู้‍นำ​ทุกๆ กอง​ของ​พงศ์‍พันธุ์​เผ่า​มนัส‌เสห์ 24อา‌บี‌ดัน​บุตร​กิ‌เด‌โอ‌นี​เป็น​ผู้‍นำ​ทุกๆ กอง​ของ​พงศ์‍พันธุ์​เผ่า​เบน‌ยา‌มิน

25แล้ว​ธง​ค่าย​ของ​พงศ์‍พันธุ์​ดาน​จะ​ยก​ออก​เดิน​เป็น​กองๆ เป็น​พวก​ระวัง​หลัง​ของ​ค่าย​ทั้ง‍หมด มี​อา‌หิ‌เย‌เซอร์​บุตร​อัม‌มี‌ชัด‌ดัย​เป็น​ผู้‍นำ​ของ​ทุกๆ กอง 26ปา‌กี‌เอล​บุตร‍ชาย​โอ‌คราน​เป็น​ผู้‍นำ​ทุกๆ กอง​ของ​พงศ์‍พันธุ์​เผ่า​อา‌เชอร์ 27อา‌หิ‌รา​บุตร​เอ‌นัน​เป็น​ผู้‍นำ​ทุกๆ กอง​ของ​พงศ์‍พันธุ์​เผ่า​นัฟ‌ทา‌ลี 28นี่​เป็น​ลำ‌ดับ​การ​เดิน​ทาง​เป็น​กองๆ ของ​คน​อิสรา‌เอล เมื่อ​เขา‍ทั้ง‍หลาย​ยก​ออก​เดิน​ทาง

29โม‌เสส​พูด​กับ​โฮ‌บับ​บุตร​เร‌อู‌เอล​คน​มี‌เดียน​พ่อ‍ตา​ของ​ตน​ว่า “ข้าพ‌เจ้า‍ทั้ง‍หลาย​ออก​เดิน​ทาง​ไป​ยัง​ที่​ที่​พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​ไว้​ว่า ‘เรา​จะ​ยก​ให้​แก่​เจ้า‍ทั้ง‍หลาย’ เชิญ​ไป​กับ​ข้าพ‌เจ้า​เถิด และ​พวก‍ข้าพ‌เจ้า​จะ​ทำ‍ดี​ต่อ​ท่าน เพราะ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​สัญญา​ให้​สิ่ง​ที่​ดี​แก่​คน​อิสรา‌เอล” 30แต่​เขา​ตอบ​โม‌เสส​ว่า “เรา​ไม่​ไป เรา​จะ​กลับ​บ้าน​เมือง​ของ​เรา และ​ไป​ยัง​วงศ์‍ญาติ​ของ​เรา” 31แต่​โม‌เสส​กล่าว​ว่า “ขอ​อย่า​จาก​ข้าพ‌เจ้า‍ทั้ง‍หลาย​ไป​เลย ท่าน​ทราบ​แล้ว​ว่า พวก‍ข้าพ‌เจ้า​ต้อง​ตั้ง‍ค่าย​อยู่​ใน​ถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดาร และ​ท่าน​จะ​เป็น​เหมือน​ดวง‍ตา​ของ​ข้าพ‌เจ้า 32ถ้า​ท่าน​ไป​กับ​พวก‍ข้าพ‌เจ้า พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​ทำ‍ดี​อะไร​ต่อ​ข้าพ‌เจ้า ข้าพ‌เจ้า‍ทั้ง‍หลาย​จะ​ทำ​อย่าง​นั้น​ต่อ​ท่าน”

33เขา‍ทั้ง‍หลาย​ก็​ออก​เดิน​จาก​ภูเขา​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์​เป็น​ระยะ​การ​เดิน​ทาง​สาม​วัน หีบ‍พันธ‌สัญญา​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์​นำ‍หน้า​เขา‍ทั้ง‍หลาย​ไป​สาม​วัน​เพื่อ​หา​ที่‍พัก​ให้​พวก‍เขา 34เขา‍ทั้ง‍หลาย​รื้อ​ค่าย​ออก​เดิน​ทาง​เมื่อ‍ไร เมฆ​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ก็​อยู่​เหนือ​พวก‍เขา​ใน​ตอน‍กลาง‍วัน​เมื่อ​นั้น

35เมื่อ​หีบ​ยก​ออก​เดิน​เมื่อ‍ไร โม‌เสส​กราบ‍ทูล​ว่า

“ข้า‍แต่​พระ‍ยาห์‌เวห์ ขอ​ทรง​ลุก‍ขึ้น​เถิด ขอ​ให้​พวก​ศัตรู​ของ​พระ‍องค์​กระ‌จัด​กระ‌จาย​ไป

และ​ขอ​ให้​พวก​ที่​เกลียด‍ชัง​พระ‍องค์​หลบ‍หนี​พระ‍องค์​ไป”+

36และ​เมื่อ​หีบ​หยุด ท่าน​กราบ‍ทูล​ว่า

“ข้า‍แต่​พระ‍ยาห์‌เวห์ ขอ​เสด็จ​กลับ‍มา​ยัง​คน​อิสรา‌เอล​ที่​นับ​เป็น​พันๆ หมื่นๆ นี้​เถิด”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index