Mẫu tìm kiếm

กันดารวิถี 35:14

14เจ้า​จง​ให้​สาม​เมือง​อยู่​ทาง​ฟาก​ตะ‌วัน‍ออก​ของ​แม่‍น้ำ​จอร์‌แดน และ​อีก​สาม​เมือง​อยู่​ใน​แผ่น‍ดิน​คา‌นา‌อัน ให้​เป็น​เมือง‍ลี้‍ภัย

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index