Mẫu tìm kiếm

Levitiko 2:15

15Ubike mafuta alincico, atununkilizyo twalibano, Ncipaizyo cabusu.