Mẫu tìm kiếm

Myeelwe 8:2

2Ambila Aroni kuti, Nobamba malampi, malampi aali musanu aabili aleelede kumunika kunembo lya­ ciimikilo camalampi.