Mẫu tìm kiếm

ʻEkisotosi 29:41

41Pea ko hono ua ʻoe lami te ke ʻatu ʻi he efiafi, mo ke fai ki ai ʻo hangē ko e feilaulau kai ʻoe pongipongi, pea fakatatau ki he feilaulau inu ʻo ia, ko e meʻa namu kakala, ko e feilaulau kia Sihova kuo ngaohi ʻaki ʻae afi.