Mẫu tìm kiếm

Senesi 36:10

10Ko e hingoa eni ʻoe ngaahi foha ʻo ʻIsoa: ko ʻIlifasi ko e tama ʻa ʻAta ko e ʻunoho ʻo ʻIsoa; ko Leueli ko e tama ʻa Pasimati, ko e ʻunoho ʻo ʻIsoa.