Mẫu tìm kiếm

Senesi 46:7

7Ko hono ngaahi foha, mo e ngaahi foha ʻo hono ngaahi foha mo ia, mo e ngaahi ʻofefine ʻo hono ngaahi foha, mo hono hako kotoa pē, naʻe haʻu mo ia ki ʻIsipite.