Gulei New Testament

Ngôn ngữ: Gulay

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

©Alliance Biblique du Tchad, 2004