MANÖ KAMƗŊ

Ngôn ngữ: Kobon

Thông tin phiên bản...

Copyright: Bible Society of Papua New Guinea with Wycliffe Bible Translators, Inc.

Thông tin bản quyền

©BSPNG