Mẫu tìm kiếm

लोमा छ्‍येतिवी लाका 14:5

5तमा मिरिक यम्‍बा ताङ यहूदीतिवा ति तिवी खला ओङ्‍ज्‍येन कितुपतिवी मुला डिक्‍नी तिवाला छेटाङ तेरुप ताङ दो पोप्‍नी सेतुप छाल्‍सुङ।